Хуурсн ці

26-08-2020, 15:26 | Калмыцкая кухня

Хальмг ціід цуєар дурта. Би бичкндін хуурсн ці ууљ йовлав. Ээљм тиим ці йир сіінір чандг билі. Кањкнсн ціієин ўнр соњсчкад, би икір байрлдг билів. «Ґлн кўўнд хот болдг, даарсн кўўг дулалулдг ці» – гиљ ээљ келдг біісмн. Эндр таднд, мана умшачнр, ээљм яєљ ці хуурдг біісинь келљ ґгнів.
Ээљм тўрўлід хґґні ґґкн сўўліс (курдюк) ямр нег хўвинь утлљ авад, бичкн-бичкнір ишкдг билі. Дарунь терўг цґґєір (чугунная) кесн хііснд тівід, деернь невчкн єуйр немід, шарлулад шардмн. Єуйриг икір шатахмн биш, энтн му амтта болх. Тегід эн туст болєах кергті. Хґґннь шарсн юман болєсн халун ціілі негдўлід, сіінір самрдг біісмн. Йир шимті ундн болна. Дотрнь дала шуурмг бііхлі, терўг шўўљ авад, хґґннь чигн халун ціід тівід уудмн. Энўг ўвлір уухд айта болна.
Кезіні мана ґвкнр хальмг теегір зуульчлљ йовсн алдр шўлгч Александр Пушкиниг хуурсн ціієір тоосмн. Гиичд иим ці таасгдсн уга бііљ. Энтн ґткн, дотрнь шаргдсн ґґкн чигн біісн болх. Урднь хуурсн ці амсад уга кўўнд энтн эс таасгдхнь лавта.
Хальмг ґрк-бўл болєнд цііг эврієірн хуурна. Зірмнь таавад цаєан тос хіілід, єуйр хутхад шарна. Дарунь терўг болєсн ціід тівні.